On perfect simulatin of certain queueing networks
Preprint, 2000

Författare

Dan Mattsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University