Entropy indequalities for evaporation/condensation problem in rarefied gas dynamics
Preprint, 2000

Författare

A. V. Bobylev

Richards Grzhibovskis

Alexey Geynts

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08