Mathematics at Ur in the old Babylonian period
Preprint, 2000

Författare

Jöran Friberg

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Annan matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07