Functional calculus for the Ornstein-Uhlenbeck operator
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

José García-Cuerva

Giancarlo Mauceri

Stefano Meda

Peter Sjögren

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

José Luis Torrea

J. Funct. Anal.

Vol. 183 413-450

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07