Generalized permutation patterns and a classification of the Mahonian statistics
Preprint, 2000

Författare

Eric Babson

Einar Steingrimsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Diskret matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06