Tensor products of minimal holomorphic representations
Preprint, 2000

Författare

Genkai Zhang

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University