An analytical asymptotic solution to a conjugate heat transfer problem
Preprint, 2000

Författare

Carl Fredrik Stein

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Peter Johansson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06