Rolling factors deformations and extensions of canonical curves
Preprint, 2000

Författare

Jan Stevens

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University