On fully discrete schemes for the Fermi pencil-beam equation
Preprint, 2000

Författare

Mohammad Asadzadeh

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Alexandros Sopasakis

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07