Various constructions of Taylor's functional calculus for commuting operators
Preprint, 2000

Författare

Mats Andersson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07