Percolation diffusion
Preprint, 2000

Författare

Torbjörn Lundh

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08