Percolation diffusion
Preprint, 2000

Författare

Torbjörn Lundh

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University