The spectra of the self-adjoint extensions of a symmetric operator $S$ inside a gap of $S$
Preprint, 2000

Författare

Johannes Brasche

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06