Tracking mobile phones in urban areas
Preprint, 2000

Författare

Christer Åkerblom

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University