Tracking mobile phones in urban areas
Preprint, 2000

Författare

Christer Åkerblom

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06