Modelling hereditary diseases using Galton-Watson processes
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Ulrica Olofsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2000:59

Mer information

Skapat

2017-10-08