Derivative-free optimization of a waterjet inlet duct model
Preprint, 2000

Författare

Jakob Hultén

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06