On bootstrapping survival data
Licentiatavhandling, 2000

KAplan-Meier

dependent

Bootstrap

exact

survival

semiiarametric

Författare

MAGNUS ÅSTRAND

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2000:64

Mer information

Skapat

2017-10-06