Compound Poisson procss approximation
Preprint, 2000

Författare

A. D. Barbour

Marianne Månsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08