Smoothing properties and approximation of time derivatives in time stepping methods for homogeneous parabolic equations
Preprint, 2000

Författare

Yubin Yan

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08