Spectral properties at a threshold for two-channel Hamiltonians. I. Abstract theory
Preprint, 2000

Författare

Michael Melgaard

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06