Spectral properties at a threshold for two-channel Hamiltonians. I. Abstract theory
Preprint, 2000

Författare

Michael Melgaard

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University