Spectral properties at a threshold for two-channel Hamiltonians. II. Applications to scattering theory
Preprint, 2000

Författare

Michael Melgaard

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06