Spectral properties at a threshold for two-channel Hamiltonians. II. Applications to scattering theory
Preprint, 2000

Författare

Michael Melgaard

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University