Surfaces with triple points
Preprint, 2000

Författare

Stephan Endrass

Ulf Persson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Jan Stevens

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06