Extrapolation of rainflow matrices
Preprint, 2000

Författare

Pär Johannesson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Jean-Jacques Thomas

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08