Frobenius extensions and weak Hopf Algebras
Preprint, 2000

Författare

Lars Kadison

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Dmitri Nikshych

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University