The Fokker-Planck operator as an asymptotic limit in anisotropic media
Preprint, 2000

Författare

Mohammad Asadzadeh

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07