Theta-lifts of Maaß waveforms
Preprint, 1997

Författare

Jens Bolte

Stefan Johansson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06