Theta-lifts of Maaß waveforms
Preprint, 1997

Författare

Jens Bolte

Stefan Johansson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University