Multiple confidence sets based on stagewise tests
Preprint, 1997

Författare

Sture Holm

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06