Rational solutions of the classical Yang-Baxter equation and quasi Frobenius Lie algebras
Preprint, 1997

Författare

Alexander Stolin

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University