Convergence of discrete-velocity models to the Boltzmann equation
Preprint, 1997

Författare

Vladislav Panferov

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University