Convergence of discrete-velocity models to the Boltzmann equation
Preprint, 1997

Författare

Vladislav Panferov

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06