Wavelet diagonalization of convolution operators
Preprint, 1997

Författare

Fredrik Ekstedt

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06