On L^p solutions to the linear Boltzmann equation with diffuse boundary reflections
Preprint, 1997

Författare

Lennart Falk

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Tommy Gustafsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Rolf Pettersson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06