On a conjecture by eriksson concerning overlap in strings
Preprint, 1997

Författare

Isa Cakir

Ourania Chryssaphinou

Marianne Månsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06