Amenability and phase transition in the Ising model
Preprint, 1997

Författare

Johan Jonasson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Jeffrey Steif

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08