Strong L^1 convergence to equilibrium without entropy conditions for the spatially homogenous Boltzmann equation
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Fredrik Abrahamsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1997:43

Mer information

Skapat

2017-10-07