Ternary quadratic forms over algebraic integers
Licentiatavhandling, 1997

quaternion order

quaternation algebra

ternary quadratic form

even Clifford algebra

embedding number

Författare

Elise Björkholdt

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1997:44

Mer information

Skapat

2017-10-07