Extremes for differentiable stationary processes
Preprint, 1997

Författare

Patrik Albin

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University