Non-value adding activities affecting the client in building projects
Licentiatavhandling, 2005

waste

public sector

tendering process

customer value

Production costs

piece-rate

Författare

Lasse Björkman

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

1652-9146 (ISSN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik