Non-value adding activities affecting the client in building projects
Licentiatavhandling, 2005

tendering process

public sector

Production costs

waste

piece-rate

customer value


Författare

Lasse Saukkoriipi

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

1652-9146 (ISSN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15