Some remarks on Lie bialgebra structures on simple complex Lie Algebras
Preprint, 1998

Författare

Alexander Stolin

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06