Eigenvalue algorithms with several factorizations -- a unified theory yet?
Preprint, 1998

Författare

Axel Ruhe

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06