The history of Mesopotamian Mathematics -- An annotated bibliography of (mostly) recent works
Preprint, 1998

Författare

Jöran Friberg

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-16