The random cluster model on a general graph and a phase transition characterization of nonamenability
Preprint, 1998

Författare

Johan Jonasson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University