The random cluster model on a general graph and a phase transition characterization of nonamenability
Preprint, 1998

Författare

Johan Jonasson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06