On vortex breakdown in swirling annular jets
Licentiatavhandling, 1998

CFD

vortex breakdown

swirling jets

conical self-similarity

swirl numbers

Författare

Carl Fredrik Stein

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1998:14

Mer information

Skapat

2017-10-08