On a class of renewal processes in a random environment
Licentiatavhandling, 1998

Författare

David Svensson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1998:18

Mer information

Skapat

2017-10-07