On the asymptotic behaviour of QMFs with single factor loops
Preprint, 1998

Författare

Carl Fredrik Stein

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Matthias Holschneider

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06