Numerical shadowing near the global attractor for a semilinear parabolic equation
Preprint, 1998

Författare

Stig Larsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Sergei Yu Pilyugin

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08