Numerical shadowing near the global attractor for a semilinear parabolic equation
Preprint, 1998

Författare

Stig Larsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Sergei Yu Pilyugin

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University