A posteriori error analysis of a finite element method for the time-dependent Ginzburg-Landau equations
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Johan Ivarsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07