On integral representations by totally positive Ternary quadratic forms
Preprint, 1998

Författare

Elise Björkholdt

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University