On integral representations by totally positive Ternary quadratic forms
Preprint, 1998

Författare

Elise Björkholdt

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06