On Hopf-Frobenius algebras
Preprint, 1998

Författare

Lars Kadison

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Alexander Stolin

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06