A late Babylonian factorization algorithm for the computation of reciprocals of many-place regular sexagesimal number
Preprint, 1998

Författare

Jöran Friberg

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Annan matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07