A Paley-Wiener theorem for convex sets in C^n
Preprint, 1998

Författare

Niklas Lindholm

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06