A Krylov subspace method to solve a sequence of linear systems with different right-hand sides
Preprint, 1998

Författare

Daniel Skoogh

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06